Chương trình khởi động dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân – STEP”
14/04/2018

Ngày nay việc khởi động một dự án, giới thiệu ra mắt các sản phẩm mới được các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước rất quan tâm vì tầm quan trọng của chương trình, nhưng để tiếp cận tốt với cộng đồng và chọn một đơn vị tổ chức uy tín, đó là điều mà Ban lãnh đạo doanh nghiệp boăn khoăn nhất

Từ khâu ban đầu đó là chọn Xe đưa rước các nơi về địa điểm tổ chức và đón tiếp quan Khách, đến khâu giới thiệu, tiệc chiêu đãi, quà tặng...

Trong ngày 22/11 và các ngày 5, 15/12/2017, Ngân hàng Hợp tác cùng với DID (Developpememt International Desjardins) đã tổ chức Hội thảo khởi động dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng Nhân dân – STEP” tại ba miền: Bắc (Hà Nội) – Trung (Nghệ An) – Nam (Cần Thơ). Công ty tổ chức sự kiện MGM được vinh dự chọn và chịu trách nhiệm chính cho chuỗi sự kiện này

Với lợi thế có đội xe phục vụ chuyên nghiệp và mạng lưới hệ thống Resort, Khách sạn cao cấp, đội ngũ Ekip nhiều kinh nghiệm, chương trình được diễn ra thành công tốt đẹp

Đội xe MGM phục vụ đưa đón Khách đến dự chương trình

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của Bà Ping kitnikone Đại sứ Canada tại Việt Nam; ông Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; ông Tô Huy Vũ – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế – NHNN; đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch đầu tư, Bộ Tài chính; đại diện WB, ADB, GIZ và một số tổ chức quốc tế cùng tham dự và các Giám đốc NHNN chi nhánh một số tỉnh có Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) tham dự dự án tham dự.

Phòng HỌP được chuẩn bị và kiểm tra An Ninh trước khi diễn ra Hội Nghị

Tham dự Hội Nghị : Về phía Ngân hàng Hợp tác có ông Trần Quang Khánh – Chủ tịch HĐQT, ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng giám đốc, Ủy viên HĐQT chuyên trách, Ban Kiểm soát, các Phó Tổng giám đốc cùng một số Trưởng, Phó phòng, nhân viên tại Trụ sở chính và Lãnh đạo các Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác trên địa bàn có QTDND tham gia dự án; Đại diện Hiệp hội QTDND Việt Nam cùng 75 lãnh đạo các QTDND tham gia dự án cùng tham dự.

Tại Hội thảo, Lễ ký Biên bản gi nhớ giữa Ngân hàng Hợp tác và DID đã được ký kết. Dự án đi vào triển khai sẽ giúp cải thiện khả năng tiếp cận đến dịch vụ và sản phẩm cung cấp bởi QTDND; cải thiện các dịch vụ hỗ trợ và giám sát mà Ngân hàng Hợp tác cung cấp cho hệ thống QTDND đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận vốn ở nông thôn, thực hiện tốt hơn vai trò của Ngân hàng Hợp tác là Ngân hàng của các QTDND.

Dưới đây là một số ý kiến ghi nhận tại Hội thảo được tổ chức tại Hà Nội, Nghệ An và Cần Thơ.

Ông Nguyễn Đồng Tiến – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam:

Hỗ trợ tối đa để dự án đạt hiệu quả cao nhất, Hiện nay, Ngân hàng Hợp tác và các QTDND đã trở thành một kênh dẫn vốn quan trọng cho khu vực nông nghiệp – nông thôn, đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn cho phát triển sản xuất của người nông dân. Nhờ đó, chẳng những thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam, mà còn góp phần hạn chế, tiến tới xóa bỏ tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn. Tuy nhiên, theo xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, sự phát triển của các chuỗi giá trị nông nghiệp, nhu cầu tín dụng của các thành viên ngày càng đa dạng, sự cạnh tranh cũng ngày càng gay gắt. Những vấn đề về quản lý, dịch vụ ngân hàng đối với QTDND cũng đang được đặt ra…

Do đó, dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân – STEP” được triển khai sẽ tăng cường khả năng hỗ trợ và giám sát của Ngân hàng Hợp tác đối với hệ thống QTDND và tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính của hệ thống QTDND.

Để dự án đạt hiệu quả cao, đề nghị NHNN chi nhánh các tỉnh trên địa bàn có QTDND tham gia dự án cần quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ cho dự án. Đối với Ngân hàng Hợp tác và các QTDND cần nghiêm tục thực hiện dự án, phối hợp với các địa phương để thực hiện tốt dự án. NHNN sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để dự án đạt hiệu quả tốt nhất đồng thời mong muốn sẽ nhận được nhiều dự án hơn nữa từ Chính phủ Canada và DID để hỗ trợ cho QTDND phát triển an toàn, hiệu quả, bền vững.

Bà Ping kitnikone – Đại sứ Canada tại Việt Nam :

Dự án sẽ đưa ra những giải pháp sáng tạo

Canada đã hỗ trợ nhiều dự án phát triển cộng đồng tại Việt Nam. Trong đó có sự đồng hành của DID với sự phát triển của hệ thống QTDND tại Việt Nam, ngay từ khi hệ thống QTDND được thành lập.

Những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong phát triển hệ thống ngân hàng. Sự ổn định của hệ thống sẽ mang lại cơ hôị cho mọi người tiếp cận tài chính của người dân, đặc biệt là phụ nữ và những người nghèo. Dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân – STEP” cũng sẽ nâng cao năng lực của các QTDND tạo cơ hội tiếp cận tài chính cho những người dân ở nông thôn, những người khó khăn. Dự án cũng sẽ đưa ra những giải pháp sáng tạo để người già và trẻ nhỏ tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho dự án thành công.

Ông Tô Huy Vũ – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế – NHNN:

Tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính

Ngân hàng Hợp tác đóng vai trò đầu mối của hệ thống QTDND, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ vốn, tư vấn trong quản trị điều hành và giám sát đối với hệ thống QTDND. Chính vì vậy, việc tăng cường năng lực để đảm bảo hoạt động của hệ thống QTDND an toàn và bên vững là nội dung mà chính phủ Việt Nam đang rất quan tâm.

Với mục tiêu tăng cường khả năng hỗ trợ và giám sát của Ngân hàng Hợp tác đối với hệ thống QTDND cũng như tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính của hệ thống QTDND, dự án “Đẩy mạnh hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân – STEP” là phù hợp với định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn của TCTD hợp tác xã cũng như đề án phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 của NHNN Việt Nam.

Ông Trần Quang Khánh – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác:

Hiện đại hóa nhằm nâng cao khả năng hội nhập

Những năm qua, hệ thống QTDND với sự hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác đã đáp ứng những yêu cầu của thành viên, để đủ khả năng giải quyết những vấn đề trong hoạt động kinh doanh của mình. Tuy vậy, hiện vẫn còn bộc lộ những hạn chế nhất định như về năng lực quản trị điều hành, về công nghệ thông tin, sản phẩm dịch vụ ngân hàng…

Được sự ủng hộ của đại diện Chính phủ Canada và Chính phủ Việt Nam, tổ chức DID phối hợp với Ngân hàng Hợp tác, đã chính thức khởi động dự án “Đẩy mạnh hệ thống Qũy tín dụng nhân dân – STEP”. Bộ các Vấn đề Toàn cầu Canada tài trợ cho dự án này với ngân sách tài trợ 17,7 triệu đôla Canada cho thời gian thực hiện đến 3/2021. Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của năng lực của Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND theo mô hình hợp tác xã. Hoạt động chính của dự án là hỗ trợ, tư vấn cho Ngân hàng Hợp tác và hệ thống QTDND trong quá trình chuyển đổi và hiện đại hóa nhằm nâng cao khả năng hội nhập cũng như hiệu quả hoạt động.

Dự án cũng sẽ mang lại nhiều cơ hội tiếp cận trực tiếp với tài chính toàn diện cũng như mang lại cơ hội việc làm cho người dân khu vực nông thôn đồng thời tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính bền vững của hệ thống QTDND, đáp ứng nhu cầu của khách hàng khu vực nông thôn, đặc biệt là phụ nữ nhưng vẫn đảm bảo được lợi nhuận và các tiêu chuẩn an toàn.

Ông Đỗ Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác

Phù hợp với định hướng và đảm bảo an toàn của TCTD hợp tác xã

Đến nay, hệ thống QTDND gồm có 1.177 quỹ trải khắp 58 tỉnh/thành phố với gần 2 triệu thành viên chủ yếu ở khu vực nông thôn. Do quy mô còn nhỏ bé, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhiều quỹ còn nhiều bất cập, lại hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn tiềm ẩn khá nhiều rủi ro, nên việc tăng cường khả năng hỗ trợ và giám sát của Ngân hàng Hợp tác đối với hệ thống QTDND cũng như tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính của hệ thống QTDND là một đòi hỏi bức thiết nhất là trong thời điểm cần thích ứng với bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Với mục tiêu tăng cường khả năng hỗ trợ và giám sát của Ngân hàng Hợp tác đối với hệ thống QTDND cũng như tăng cường khả năng cung cấp các sản phẩm dịch vụ tài chính của hệ thống QTDND, dự án “Đẩy mạnh hệ thống Qũy tín dụng nhân dân – STEP” là phù hợp với định hướng và giải pháp nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn của TCTD hợp tác xã cũng như đề án phát triển hệ thống QTDND đến năm 2020 của NHNN Việt Nam và cũng là thực hiện chủ trương tái cơ cấu lại các QTDND của Thống đốc NHNN Việt Nam. Qua đó, dự án sẽ góp phần giải quyết 3 vấn đề lớn đối với QTDND như về quản trị rủi ro; về phát triển công nghệ thông tin đó là thông tin quản lý đối với khách hàng; về phát triển sản phẩm dịch vụ phục vụ khách hàng và thành viên…

Dự án nhằm mục đích hỗ trợ cho Ngân hàng Hợp tác và 75 QTDND ở 14 tỉnh, thành trải khắp Việt Nam. Khi dự án kết thúc, các phương án, công cụ sẽ được chuyển giao cho Ngân hàng Hợp tác, từ đó Ngân hàng Hợp tác sẽ triển khai hỗ trợ cho toàn bộ hệ thống QTDND. Các hoạt động của dự án đều hướng tới nâng cao năng lực cho QTDND và đây sẽ là một đòn bẩy cần thiết giúp Ngân hàng Hợp tác thực hiện tốt hơn nữa vai trò đầu mối của hệ thống QTDND.

Ông Simon Roy – Chuyên gia DID tại Việt Nam:

Tăng khả năng tiếp cận vốn ở nông thôn trực thuộc tập đoàn Desjardins, tập đoàn hợp tác tài chính hàng đầu Canada và lớn thứ 6 trên thế giới. Trong suốt 50 năm qua, DID hoạt động trong lĩnh vực tài chính toàn diện tại các nước đang phát triển và mới nổi. Dự án “Đẩy mạnh hệ thống Qũy tín dụng nhân dân – STEP” với Ngân hàng Hợp tác cùng với hệ thống các QTDND là đối tác chính của dự án. Với hơn 2 triệu hộ gia đình sẽ được tiếp cận nguồn vốn. Dự án STEP mong muốn cải thiện khả năng tiếp cận đến dịch vụ và sản phẩm cung cấp bởi QTDND; cải thiện các dịch vụ hỗ trợ và giám sát mà Ngân hàng Hợp tác cung cấp cho hệ thống QTDND đồng thời tăng cường khả năng tiếp cận vốn ở nông thôn, thực hiện tốt hơn vai trò của Ngân hàng Hợp tác là Ngân hàng đầu mối của hệ thống QTDND.

Bà Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Nghệ An:

Nâng cao trình độ cán bộ, tăng cường quản trị rủi ro QTDND, Để nâng cao khả năng cạnh tranh của các QTDND với các TCTD khác tại các vùng nông thôn – địa bàn hoạt động chính của hệ thống QTDND, trong khi các QTDND còn nhiều hạn chế về trình độ quản lý và khả năng cung cấp dịch vụ ngân hàng hiện đại, thì ngoài việc phát huy lợi thế đang có của hệ thống như gần dân, hiểu dân, thủ tục nhanh gọn, cùng sự hỗ trợ của Ngân hàng Hợp tác, mỗi QTDND cũng cần phải có chiến lược phát triển riêng, phù hợp với đặc điểm địa bàn. Có thể nói: Dự án “Đẩy mạnh hệ thống Qũy tín dụng nhân dân – STEP” với Ngân hàng Hợp tác cùng với hệ thống các QTDND là đối tác chính của dự án sẽ mang lại nhiều kỳ vọng để các QTDND có thể qua đây nâng cao trình độ cán bộ, tăng cường quản trị rủi ro, công nghệ thông tin, thông tin quản lý… từ đó nâng cao khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín của các QTDND.

Ông Nguyễn Văn Kiệt – Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh Kiên Giang:

Góp phần giúp QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, Những năm qua kinh tế – xã hội của của tỉnh Kiên Giang phát triển mạnh mẽ và đạt đươc nhiều thành tựu. Trong thành quả đó có sự đóng góp tích cực của hệ thống các TCTD nói chung, hệ thống TCTD hợp tác xã nói riêng trong việc cung ứng vốn hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp – nông thôn.

Ngân hàng Hợp tác, thời gian qua đã thể hiện rõ vai trò tích cực là tổ chức đầu mối của các QTDND trong việc điều hòa vốn, cung ứng các dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật nghiệp vụ hệ thống; thực sự là cánh tay đắc lực của chi nhánh NHNN trong quá trình quản lý, giám sát và củng cố, phát triển các QTDND trên địa bàn.

Tuy vậy, với các QTDND, quy mô hoạt động vẫn còn nhỏ, sức cạnh tranh còn hạn chế, năng lực quản trị còn nhiều bất cập. Việc hỗ trợ và đào tạo về con người, về quy phạm pháp luật, về phần mềm tin học đặc biệt là vấn đề kiểm soát rủi ro, qua đó nâng cao năng lực điều hành của QTDND là đòi hỏi cần thiết. Dự án “Đẩy mạnh hệ thống Qũy tín dụng nhân dân – STEP” được triển khai là một giải pháp quan trọng nhằm đào tạo và hỗ trợ các QTDND về công nghệ thông tin, công tác kiểm soát nhằm phát hiện sớm những bất thường trong hoạt động, nâng cao kiểm toán nội bộ, hỗ trợ phần mềm để các QTDND phân khúc khách hàng đồng thời giúp QTDND có thêm những sản phẩm dịch vụ mới. Qua đó, góp phần giúp QTDND phát triển an toàn, lành mạnh, hiệu quả và bền vững.

Ông Đỗ Tiến Đạt – Giám đốc QTDND Đồng Hóa (Hà Nam):

Kỳ vọng hỗ trợ về đào tạo kỹ năng vận hành CNTT, Mục tiêu của dự án là nâng cao năng lực của hệ thống QTDND theo mô hình hợp tác xã. Đối với các QTDND, phát huy lợi thế tính tương tác chặt chẽ gắn liền với “tình làng nghĩa xóm” nhưng hiện nay các QTDND đơn thuần vẫn chỉ cung cấp sản phẩm dịch vụ truyền thống như huy động và cho vay.

Bên cạnh đó, từ trước đến nay kỹ năng vận hành công nghệ thông tin còn nhiều hạn chế, việc phát triển phần mềm công nghệ thông tin để quản lý xuống từng khách hàng cũng như việc hỗ trợ đào tạo về cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật còn thiếu. Việc triển khai dự án “Đẩy mạnh hệ thống Qũy tín dụng nhân dân – STEP” sẽ mở ra về khả năng áp dụng các sản phẩm dịch vụ mới cho các QTDND, đặc biệt là có thể hỗ trợ về đào tạo kỹ năng vận hành công nghệ thông tin, giúp việc quản trị công nghệ thông tin cũng như đảm bảo an toàn dữ liệu của QTDND được đảm bảo…

Đối với QTDND Đồng Hóa, thông qua dự án, chúng tôi kỳ vọng việc ứng dụng công nghệ thông tin mà công tác chăm sóc và phục vụ khách hàng của Qũy sẽ tốt hơn so với phương thức truyền thống hiện nay: Giảm bớt chi phí giao dịch, rút ngắn thời gian thẩm định cho vay, các nghiệp vụ kinh doanh được thực hiện nhanh nhất, chính xác nhất và bảo đảm an ninh, an toàn nhất.

 

Địa chỉ: Tầng 46 Tòa nhà Bitexco Financial, số 2 Hải Triều, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM

Hotline: 0965 435 835

Email:  booking@mgmtravel.vn

TỔ CHỨC SỰ KIỆN

 • Tổ chức hội nghị khách hàng
 • Tổ chức lễ khởi công - động thổ
 • Tổ chức lễ khánh thành - khai trương
 • Tổ chức lễ giới thiệu sản phẩm
 • Tổ chức tiệc tất niên cuối năm
 • Tổ chức chạy Roadshow

CHO THUÊ THIẾT BỊ

 • Cho thuê âm thanh ánh sáng
 • Cho thuê nhà bạt không gian 
 • Cho thuê xe du lịch 
 • Cho thuê và thiết kế mới cổng hơi
 • Cho thuê thiết bị quay phim
 • Cho thuê và thiết kế sân khấu